เจ้านายต้องให้ทำงานตามกำลัง พัฒนาลูกน้อง พูดชักจูงให้กำลังใจ เจ้านายถ้าไม่มีมือขวา ทำงานไปได้ยาก เจ้านายไม่ดี รักษาลูกน้องดี ๆ ไม่ได้ และถ้าเป็นลูกน้องขยันขันแข็งมันจะเสียหายอะไร เปิดช่องให้ตัวเองที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น

รักษาหน้าที่ให้ดี ความเป็นเจ้านายลูกน้อง ก็แค่หน้าที่เฉย ๆ ที่สำคัญคือ ทัศนคติที่จะต้องมีธรรมะเป็นตัวปรับความเห็น ไม่ให้ล็อก ผูกเงื่อน แต่เป็นความเห็นในลักษณะที่จะปลดแอกตัวเราที่ไหนที่อยู่แล้วมีศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา แทรกซึมอยู่ รักษาหน้าที่ให้ถูกต้อง นี่คือการแก้ที่ต้นเหตุต้นตอจะสามารถรักษาหมู่คณะไหน ๆ ได้แน่นอน จะอยู่กันอย่างมีความสุข เป็นทางเดินที่จะไปสู่นิพพานได้ด้วย

Time Index

[03:17] ลูกน้องห่วยหัวหมอ เจ้านายโหด เพื่อนร่วมงานใส่ร้าย ปัญหาสารพัด

[08:50] เถรีภาษิต “เหตุที่ชอบใจคำสอน” (สีสุปจาลาสูตร)

[11:32] วิธีแก้ที่ไม่ถูก ไล่ออก/ลาออก ง่าย ๆ แต่ไม่ง่าย

[14:00] พระพุทธเจ้าระงับอธิกรณ์ ปัญหาเกิดที่ไหน ต้องแก้ที่นั่น ไม่ใช่หนี แก้ที่ปลายเหตุ ไม่จบ ต้องแก้ที่ต้นเหตุ

[17:31] หลักธรรม 5 อย่างสำหรับเจ้านาย (อ่านสิงคาลกสูตรเรื่องทิศเบื้องต่ำ) : ให้ทำงานตามกำลัง ให้ค่าจ้างและรางวัล การรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้ มีสินน้ำใจและมีวันหยุด

[32:35] สำหรับลูกน้อง : ลุกขึ้นทำงานก่อน เลิกงานทีหลัง ถือเอาแต่ของที่ให้ ทำการงานให้ดีที่สุดและนำเกียรติคุณของนายไปร่ำลือ

[34:25] ทำงานดีมาก ๆ  จนกระทั่งเก็บเราไว้ที่ตำแหน่งเดิมไม่ได้

[43:17] ทัศนคติสำคัญ เจ้านาย/ลูกน้อง

[44:31] ทัศนะคติ 4 อย่าง : ศรัทธา (ปกป้องตัวเองจากความไม่ดี) ศีล จาคะ (การให้/บริจาค/แบ่งปัน เพราะคนที่ตระหนี่เหนียวแน่น จะพัฒนาได้ยาก) ปัญญา (ในการปล่อยวาง อดทน รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่น)

[48:40] สถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต บางทีแค่ไม่กี่นาที

[54:54] อยู่ที่ทำงานมากกว่าที่บ้านที่ไหน ๆ อยู่แล้วรู้สึกว่า เมื่อไหร่จะเลิกจะจบ มันไม่ได้เรื่อง คิดใหม่ทำใหม่ ปรับทัศนคตินิสัย เอาธรรมะเหล่านี้ใส่ลงไป รักษาหน้าที่ให้ดี อยู่ด้วยกันจะมีความคิดว่า อยากให้อยู่ด้วยกันนานๆ


อ่าน “สิงคาลกสูตร ว่าด้วยสิงคาลกมาณพ” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๓ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ทีฆนิกายปาฏิกวรรค

ฟัง “การละอาสวะกิเลส” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ฟัง “ขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยธรรมะ” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562