พ่อตอนแรกไม่ดุไม่ด่าแม่ที่ไม่ว่าไม่ติ ตอนนี้พ่อเหมือนปีศาจ เหมือนแม่มด แสดงความโกรธ เป็นกระแสแพร่มา ลูกรับหมด โกรธ กลัว ระแวง เจ็บปวดด้วย เป็นรอยแตกครอบครัวล่มสลาย หาชิ้นดีไม่ได้ บ้านแตกสาแหรกขาด

จะมีชีวิต ต้องเข้าใจชีวิต ชีวิตมีทุกข์มีสุขก็ได้ มันคือกองทุกข์ก้อนหนึ่ง จะอยู่กับมันอย่างมีความสุข ต้องเข้าใจความทุกข์ ต้องมีการให้อภัยตัวเอง พ่อแม่ คนรอบข้าง ที่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ความเข้าใจนี้จะต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ พอมีความเข้าใจตรงนี้อุเบกขา ความรักความเมตตา กรุณา มุทิตา การให้อภัยมันแผ่ไปเลย เพราะมันเหนือเรื่องของกามไปแล้ว ที่ลึกซึ้งลึกล้ำกว่าเรื่องของกาม คือ พรหมวิหารสี่

Time Index

[04:24] ครอบครัวอบอุ่น มีศีล มีศรัทธามีความรักความเมตตาให้กัน

[07:58] ความเป็นจริง เริ่มผิดศีล ไม่รักไม่เมตตากัน มีรอยร้าว

[11:37] เป็นรอยแตก ครอบครัวล่มสลาย พ่อแม่เปลี่ยนแปลงไป ลูกจะทำยังไง

[14:10] พ่อแม่แสดงความโกรธเกลียดทิ่มแทงกัน ลงไม้ลงมือ

[19:29] ยอมรับ โกรธ กลัว ระแวง เจ็บปวด

[27:07] เพราะกระแสกาม กิเลส ห่อหุ้มจิตใจเป็นชั้น ๆ แต่ใต้จิตลึก ๆ ยังดีมีอยู่

[33:02] เข้าใจชีวิตว่าสถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้ เหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้ ทำความเข้าใจตรงนี้อยู่เรื่อย ๆ ปมต่าง ๆ ที่ ผูกกันอยู่ จะสามารถคลี่คลายออกได้ ทางที่ปิด จะค่อยสว่างออกเปิดออก ไปทางนี้ก็ได้ ไปทางนั้นก็ดี ทำอะไรด้วยความมั่นใจ จากจิตใจที่มีความรักคือเมตตา มีความเห็นอกเห็นใจคือกรุณา มีความยินดีอนุโมทนาเป็นมุทิตา มีการให้อภัยมีอุเบกขา มีพรหมวิหาร 4 แผ่ไปที่ไหนไม่มีทางที่จะผิดพลาดได้ ทำอะไรด้วยศีล ด้วยพรหมวิหาร จะมีแต่ความเจริญ จะสามารถรักษาทั้งตัวเอง ทั้งคนรอบข้างได้ เป็นการที่พึ่งตนพึ่งธรรมอย่างดีที่สุด