ไปที่ไหนถ้ามีการทะเลาะกัน ไม่ลงกันไม่เข้ากัน สิ่งที่ไม่ทำให้เกิดความสงบ คือ ราคะโทสะโมหะ ที่อยู่ในจิตใจของเรา ถ้าในจิตใจยังมีกิเลสอยู่มาก อยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่สุขอยู่ไม่ได้ ต่อให้ออกกฎระเบียบมามากขนาดไหนก็ตาม ไม่มีทางที่จะสู้กิเลสได้ แต่สิ่งที่จะสู้กิเลสได้ คือ มรรคแปด

ถ้าที่ไหนกลุ่มหมู่ไหนอยู่ด้วยกัน เข้ากัน มองกันด้วยสายตาแห่งคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่ แบ่งหน้าที่ช่วยเหลือกัน เก็บจิตของตน ทำตามความคิดของคนอื่น ตักเตือนซึ่งกันและกัน ให้ออกจากความผิด ไม่ด่าไม่ว่ากัน บอกง่ายสอนง่าย มีเมตตา เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน อยู่ในสถานที่นั้นดีแน่นอน เรามีความสุขใจแน่นอน ถ้าไม่มีกามพยาบาทเบียดเบียน มันดี

Time Index

[04:56] ไปวัดจะหาความสงบ แต่เจอเรื่องวุ่นวายที่ไม่ดีไม่ชอบ หรือที่อื่น ๆ จะทำอย่างไร ชายคนหนึ่งพบว่า คนในบาร์เบียร์มีความรักใคร่เมตตา พูดจาอ่อนน้อมมากกว่าคนในวัด ที่ด่าว่าตำหนิติเตียน มองด้วยสายตาเหยียดหยาม เมื่อเขาทำผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำให้เขาไม่ไปวัดอีก ไปแต่ที่บาร์เบียร์

[10:46] ผู้มีอำนาจ กฎระเบียบข้อปฏิบัติ ตารางเวลา การแต่งกาย ของเรือนจำ โรงเรียน วัด บ้าน ที่ทำงานฯ ไม่ต่างกัน ที่ดูต่าง เป็นภาพลวงตา

[20:33] ลึกกว่าทางพื้นผิว ที่แท้จริงคือกิเลส

[26:40] มรรคแปด ที่ไม่ใช่อาชญาไม่ใช่ศาสตรา

[29:44] เหตุของการทะเลาะกัน ราคะโทสะโมหะ ที่อยู่ในจิตใจของเรา เอากิเลสมาอวดกัน

[32:45] สุนัขขี้เรื้อนไปที่ไหน ก็คันไม่สบาย ด้วยความที่เป็นโรคเรื้อนของมัน

[35:17] ไม่ใช่ที่ แต่เป็นกิเลส กิเลสมาก อยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุข

[38:01] อำนาจที่ไม่มีจริง แสดงอำนาจบาตรใหญ่ที่ตัวเองไม่มี เป็นของที่ไม่มีจริง

[43:56] สร้างวัด เพื่อที่จะอยู่แล้วเย็น สงบในใจ สงัดเงียบ เพื่อความรู้ยิ่งความรู้พร้อม

[49:38] ถ้าไม่มีสิ่งที่ไม่ชอบ จะไม่เห็นสิ่งอะไรที่มันไม่ดี

[52:41] อยู่ด้วยกันอย่างดีเพราะเก็บจิตของตนเอง ทำตามความคิดของคนอื่น

[54:54] ระวังความคิดลึก ๆ ในใจตีกลับ

[55:55] บางสถานที่มีกามล่อลวง ทำให้ดูเหมือนดี เหมือนจุดโคมประทีปล่อลวงแมลงเม่า ระวังอันตรายล่อลวงให้ติดกับ ต้องดูให้ลึกซึ้ง ไม่ใช่แค่ผิวเผิน ดูลึกเข้าไป จะทำจิตใจของเราให้มีความสบาย มีความเย็นมีความดี อยู่ในสถานที่ที่เราไป มีความงามอยู่ในบุคคลที่เราพูดคุยด้วย มีความรื่นรมย์ในงานที่เราทำนั้นได้


อ่าน "มหาโคสิงคสาลสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

อ่าน "จูฬโคสิงคสาลสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

ฟัง "ป่าโคสิงคสาลวันเหตุแห่งความสามัคคี" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561