พระพุทธเจ้าทรงปรารภเรื่อง หงส์ชื่อสุมุขะไม่ละทิ้งพระยาหงส์ผู้ติดบ่วง เมื่อท่านพระอานนท์เอาตัวเข้าปกป้องพระพุทธเจ้าไม่ให้ถูกช้างนาฬาคีรี

ความสุขทางตา ทางหูที่เราได้รับนั้น คือ กับดักของมาร  ทำให้ใจเราชุ่มด้วยกาม การใช้ความดี ความจริงใจ สามารถปกป้องตัวเองให้พ้นภัยได้ เอาชนะเล่ห์เหลี่ยมต่าง ๆ ได้

Time Index

[09:00] เล่านิทานมหาหังสชาดก ครั้งพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพญาหงส์

[51:01] สรุปเนื้อหานิทานตอนที่ ๑ ที่นายพรานยอมปล่อยพญาหงส์ทองที่จับมา โดยนายพรานยินดีสละชีวิตตของตน

 

 


อ่าน "หังสชาดก"

อ่าน "มหาหังสชาดก"