ถ้าคนที่เรารักป่วยตั้งแต่เล็ก ๆ น้อย ๆ หรือต้องเข้าโรงพยาบาล เข้าไอซียู ห้องฉุกเฉิน จะทำอย่างไร ธรรมะใดที่สามารถนำมาใช้งานได้

ความเจ็บป่วยไข้มีเป็นธรรมดาของโลก เมื่อเข้าใจความเป็นธรรมดา จะสามารถคิดพิจารณาโดยแยบคาย สงบสติอารมณ์ ทำตามหน้าที่ที่ควรกับบุคคลต่างๆ ทั้งการดูแลกันระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง เพื่อนกัน พ่อแม่ ลูกหรือพี่น้อง

Time Index

[01:29] การปฏิบัติตั้งสติด้วยอานาปานสติ คือ การระลึกนึกถึงลมหายใจ และการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย

[14:17] คนรอบข้างเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าเป็นคนใกล้ชิดจะทำอย่างไร

[17:25] ความเจ็บป่วยไข้มีเป็นธรรมดาของโลก

[24:05] คิดพิจารณาโดยแยบคาย สงบสติอารมณ์ ทำตามหน้าที่ที่ควรกับบุคคลต่างๆ

[25:23] ภิกษุดูแลกัน

[30:56] การดูแลคนเจ็บไข้มี 5 ข้อ คือ 1) จัดยาได้ 2) รู้ว่าอะไรแสลงไม่แสลงกับโรค 3) ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้างแต่ทำด้วยจิตเมตตา 4) ไม่รังเกียจอุจจาระปัสสาวะหรือของคัดหลั่งของผู้ป่วยและ 5) สามารถพูดจาให้คนป่วยไข้มีกำลังใจอาจหาญร่าเริง

[41:14] การดูแลคนป่วยเป็นบุญ ได้บุญหลายเด้ง

[43:23] เมื่อคนไข้ไม่อยากเจ็บ ไม่อยากตาย

[45:39] ความเจ็บไข้เป็นภัยอย่างหนึ่ง

[47:27] อดทนหาจังหวะ พูดให้เห็นตามความเป็นจริง

[52:55] รักษาไม่ได้ ต้องถอดเครื่องช่วย ให้ทำตามที่หมอแนะนำ

[55:46] ทำอย่างไร จะเป็นบุญเป็นกุศล สามารถรักษาจิตของเราและของผู้ที่เจ็บไข้ให้มีความเหมาะสม ตั้งอยู่ ดำรงอยู่ในธรรมได้