ลูกมีความศรัทธาต่อพ่อต่อแม่ จะสร้างหิริโอตตัปปะ ความกลัวความละอายให้เกิดขึ้นในจิตใจของเขาด้วยบาปเหรอ ไม่มีทาง กลัวต่อบาปละอายต่อบาป เลยเอาบาปมาตราให้เขามันผิดตั้งแต่คิดแล้ว

ถ้าไม่มีกำลังใจในการที่จะเปลี่ยน มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ จะทำจริงแน่วแน่จริงในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความเพียรตรงนี้ต้องมาจากกำลังใจ นั่นคือ ศรัทธา จะมีกำลังใจ มีศรัทธา ต้องมาจากความรักความเมตตา

ระลึกถึงความดีได้นั่นแหละ คือ จุดเปลี่ยน หยุดมิจฉาวาจา หยุดการตำหนิติเตียน อย่าด่าอย่าว่ากัน แต่ไม่ใช่ว่าปล่อยไปตามยถากรรม ไม่สนใจ แต่ให้รู้จักปรับ รู้จักเปลี่ยน ใช้อาวุธคือปัญญาเป็นดั่งศาสตรา ในการที่จะชำแหละแผล คือ ผัสสะที่มันเน่าเป็นหนอง

Time Index

[03.38] ลูกเรียนไม่จบตามกำหนด ขี้เกียจ คบเพื่อนไม่ดี โกหกขอเงิน ประชดประชัน แสดงความเกลียดชัง สูบบุหรี่กัญชา เที่ยวกลางคืน คบเพื่อนชาย เคยฆ่าตัวตาย ชวนไปไหว้พระ ไม่ไป

[12.13] เจ็บตอนคลอดหายเป็นปลิดทิ้ง

[17.07] ไม่มีแม่ที่จะคิดจะให้ลูกตกต่ำ ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข

[20.13] ลำพังความปรารถนาจะสำเร็จผล แต่ต้องสร้างเหตุปัจจัย ความสุขความสำเร็จใช่ว่าจะได้มาโดยง่าย

[21.56] พระพุทธเจ้าเตือนนายสิงคาลกให้ทำหน้าที่ในทิศทั้ง 6

[25.48] ตราบาปที่ตราติดในจิตใจ

[29.31] ใช้ปัญญาเป็นดั่งศาสตรา ไม่ใช่กาม

[31.25] ค่าของวัตถุเทียบไม่ได้กับค่าของคน

[35.52] หิริโอตตัปปะ ศรัทธา

[37.20] ให้ตั้งอยู่ในความดี ห้ามเสียจากบาป ปลูกศรัทธา

[40.15] เพราะกาม จึงไม่เห็นความรักของมารดาบิดา

[40.25] แก้ไข เปลี่ยนแปลงด้วยศรัทธา

[42.50] ตัวอย่างพระอังคุลิมาล

[44.24] แผลในใจ ยาคือมรรค 8

[47.54] รับผิดชอบชีวิตตนเอง แม่นั่นแหละ ให้ตั้งอยู่ในบุญ

[52.04] ศรัทธาให้เกิด มรรค 8 เต็มได้

[54.27] ให้มีความมั่นใจ มีกำลังใจ คือ ศรัทธาในทางคำสอน เอามาทำเอามาปฏิบัติได้ ตัวเราเองนี่แหละ ต้องทำก่อน พฤติกรรมที่หยาบกระด้าง มาจากจิตใจที่หยาบกระด้าง จะเปลี่ยนแปลงให้จิตใจเขา อ่อนเหมาะได้ ต้องใช้จิตใจที่นุ่มนวล ความอดทน ความเพียร ปัญญา ใช้ความดี จึงจะทำความดีให้เกิดได้ ใช้น้ำสะอาด ถึงจะชำระล้างสิ่งสกปรกให้ออกไปได้ ให้เรามีความมั่นใจ


อ่าน "สิงคาลกสูตร (๑๓)" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค