รายการ "ธรรมะรับอรุณ Live" โดย พระอาจารย์มหาไพบูลย์ อภิปุณฺโณ จากวัดป่าดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

ร่วมดำเนินรายการโดย คุณ เตือนใจ สินธุวณิก

ออกอากาศทาง Facebook "Puredhamma.com" วันที่ 12 เม.ย.2562 เวลา 20.00 น.

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13 เม.ย.2562 เวลา 05.00 น.

 

‘ทำอย่างไรสอนอย่างนั้น’ คือทางของผู้เป็นเอก ผู้เป็นที่สุดของพระธรรมกถึกในศาสนานี้ 

ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก ตอนที่ 15 นี้ จะมาย้อนรอยทางชีวิตของผู้ทรงคุณในด้านการแสดงธรรม ผู้เป็นเลิศกว่าใคร 

กรรมอะไร และคุณธรรมอะไรทำให้ท่านเป็นที่สุดของพระธรรมกถึก และยังเป็นอาจารย์ของพระอานนท์เถระผู้เป็นพหูสูต ผู้ที่ทั้งสามารถบรรลุคุณธรรมที่รู้ได้ยาก และยังสามารถสอนผู้อื่นให้รู้ตามได้ด้วย สมเป็นแบบอย่างที่พระศาสดาได้ยกย่องไว้ว่าท่านนี้คือที่สุดของ ‘พระนักเทศน’' ในศาสนาของพระองค์

Time Index

01:20 อวยพรปีใหม่ไทย (สงกรานต์ 2562) 

09:26 บุผกรรมของปุณณมันตานีบุตร 

16:53 ปฏิบัติอย่างไร สอนอย่างนั้น ‘กถาวัตถุ ๑๐’ 

20:31 คุณธรรมของผู้เป็น ‘ธรรมกถึก’ 

22:28 ลีลาการไขปัญหา 

24:39 ลีลาการตั้งคำถาม 

28:06 พระธรรมกถึก ผู้ทรงคุณเพื่อผู้อื่น 

33:14 ความบริสุทธิ์ ๗  ‘รถวินีตสูตร’ 

45:36 อุปมาด้วยรถ ๗ ผลัด 

54:31 ปรมาจาร์ของพหูสูตร


ประวัติโดยย่อและคุณธรรมของท่านพระปุณณมันตานีบุตร

รถวินีตสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

กถาวัตถุ หรือ ปฐมกถาวัตถุสูตร พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๔ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๖ อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต