อย่างไรเรียกว่าส่งจิตออกนอก

เมื่อแยกกายแยกจิตแล้วทำอย่างไรต่อ

บุญบารมีอินทรีย์ไม่แก่กล้า ปฏิบัติแล้วจะไปได้จริงหรือ

 

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง อ่าน "อุทเทสวิภังคสูตร (๑๓๘)" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ อ่าน "จันทูปมสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค