คนเปลี่ยนแปลงไป เพราะไม่เป็นตัวเอง อ้วนฉุ นอนไม่ตื่น กินมาก ปากร้ายนั่นเป็นตัวของใคร เราตกเป็นเครื่องมือของกิเลส เครื่องมือมาร เราเกิดในกามภพ ทำให้คุ้นชินในการใช้เครื่องมือของมาร คือ กามที่มาในรูปของพูดด่าร้าทุบตี ยิ่งครอบครัวใหญ่ ยิ่งยุ่งอีรุงตุงนัง ทำยังไงให้ครอบครัวของเรามีความสงบร่มเย็น

จะกำจัดสิ่งเหล่านี้ ไม่ได้ด้วยอาชญากิเลสมันไม่กลัวศาล อาชญาศาสตรา การข่มขี่กันในบ้าน ไม่ต้องต่อคำ มันจะจบได้ ให้เขาพูดเป็นคนสุดท้าย มีจิตใจที่นุ่มเย็นทำหน้าที่ของเราไป ใน 100ปี เดี๋ยวก็จากกัน ให้จากกันด้วยดี ดีหรือไม่ดี อยู่ที่เรา ทำตรงมือคือกาย ปากคือวาจา ท่ามกลางอกคือใจ รักษาได้ไหม หรืออย่างเดียว คือ ใจ รักษาให้ดี

Time Index

[02:26] ผู้ชาย 3 พี่น้อง ที่มีปัญหามาจากสะใภ้ 2 คน สุดท้ายทะเลาะกัน

[17:19] ปากเสียงในเรือน มีได้ทุกเรื่อง ถ้ามีความยึดถือ

[29:14] ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้าและพึงรักษาไฟในภายใน โกรธจะดับ ไม่ใช่ด้วยใส่การเชื้อ

[32:15] ต่างคนต่างหนัก ไปต่อไม่ได้

[34:04] สะใภ้ 7 อย่าง

[39:56] ด่ากลับเมื่อไหร่ เสมอกัน

[47:38] ชนะเกมส์ด้วยธรรมะ

[51:07] วาจาและจิตใจให้เหมือนสะใภ้ใหม่

[52:33] ไม่ได้จะอยู่ 100 ปี เดี๋ยวก็จากกันแล้ว

[53:40] จิตไม่มีตัวไม่มีตน รักษาความดี อดทน เมตตา

[55:10] ธรรมะแทรกซึมเข้าไปทุกจุด เมืองกายที่มีใจเป็นหัวหน้า มีความสุขใจ สบายกาย


อ่าน "ภริยาสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต