ตายแล้วร่างโดนเผาจะเอาร่างไหนไปเกิด?

กรรมไหนไปนรก กรรมไหนหนีนรก?

กรรมหนักให้เป็นเบาทำอย่างไร?

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง ฟัง "คำพุทธ – พาลบัณฑิตสูตร และ เทวทูตสูตร ว่าด้วย เรื่องของนรก" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ฟัง "อธิบาย – พาลบัณฑิตสูตร และ เทวทูตสูตร ว่าด้วย เรื่องของนรก" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ฟัง "ธรรมาธิปไตย" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562