การทานอาหารมื้อเดียวทำให้เป็นผู้มีโรคน้อย ร่างกายสดชื่น ท้องอิ่มแน่นเกินไป ทำให้กุศลธรรมเจริญ อกุศลธรรมเสื่อม

ผู้ไม่ทำตามสิกขาอย่างดี จะถูกพระพุทธเจ้าติเตียน เหล่าภิกษุ หรือ แม้แต่เหล่าเทวดาก็ติเตียน

คุณสมบัติของม้าอาชาไนย ซึ่งเป็นยอดม้าประกอบด้วยคุณสมบัติ 10 ข้อ

Time Index

[03:14]  เริ่มต้นอธิบายเนื้อหา "ภัททาลิสูตร" 

[16:16]  พระพุทธเจ้าชี้โทษที่พระภัททาลิไม่เห็น

[25:13]  พระพุทธเจ้าทรงยกเงื่อนไขของคนที่ควรได้รับคำขนาบบ่อยๆ 

[39:16]  อุปมาเรื่องม้าอาชาไนย

[47:03]  พระพุทธเจ้าทรงยกอุปมาเปรียบเทียบเรื่องการฝึกม้า


พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง