การสังคายนาพระไตรปิฏกในศาสนาพุทธ

การศึกษาเพื่อทำความเข้าใจพระไตรปิฏก ในส่วนของพระสุตตันตปิฏก คัมภีร์อังคุตตรนิกาย

รายการ "ธรรมะรับอรุณ Live" โดย พระอาจารย์มหาไพบูลย์ อภิปุณฺโณ จากวัดป่าดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

ร่วมดำเนินรายการโดย คุณ เตือนใจ สินธุวณิก

ออกอากาศทาง Facebook "Puredhamma.com" วันที่ 04 ม.ค.2562 เวลา 20.00 น.

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 5 ม.ค.2562 เวลา 05.00 น.


พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง