กิเลสราคะโทสะโมหะที่เข้าครอบงำในจิต ทำให้จิตมีความไม่มั่นคง เปลี่ยนกลับไปมาได้ เมื่อกิเลสในใจหายไปจึงจะเป็นผู้ไกลกิเลส

กิเลสนั้นแฝงอยู่ในจิต บางครั้งเหมือนไม่มี แต่มีอยู่ เปรียบดั่งเสียงของจั๊กจั่นที่เงียบหายจากการมาของช้าง แต่ยังมีตัวตนอยู่ เป็นต้น

บุคคลสามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงได้ จากผู้ที่มีจิตไม่มั่นคง มาเป็นผู้มีจิตมั่นคง เป็นผู้ชนะที่ถาวรได้


พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง