พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง ฟัง "วัมมิกสูตร" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ฟัง "ปริศนาจอมปลวก 15 ข้อ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ฟัง "อาการที่แสดงธรรม 3 อย่าง" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ฟัง "วิปลาส ๓ ระดับใน ๔ เรื่อง" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ฟัง "ปฏิบัติดีให้ถูกตามสวากขตธรรม" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560