เหตุของคำถาม และการกล่าวโจทก์

เหตุของคำถาม และการกล่าวโจทก์

ถ้าเราทราบเหตุของคำถาม เราจะมีวิธีที่จะตอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ และเมื่อถูกกล่าวโจทก์เราควรตั้งอยู่ในความจริงและไม่โกรธ ปั
สุวรรณสามชาดก ตอนที่ 2 พลานุภาพแห่งความกตัญญู

สุวรรณสามชาดก ตอนที่ 2 พลานุภาพแห่งความกตัญญู

เมื่อสุวรรณสามทราบว่าพระราชาเป็นผู้ยิงลูกศรใส่ตน ก็ไม่ได้มีความโกรธเคืองยังคงมีจิตเมตตาต่อพระราชา ก่อนที่สุวรรณสามจะสิ้นสติไปพระราชาทรงรั
มารผู้ใจบาป-พรหมนิมันตนิกสูตร และมารตัชชนียสูตร

มารผู้ใจบาป-พรหมนิมันตนิกสูตร และมารตัชชนียสูตร

สูตร#1 พรหมนิมันตนิกสูตร ทรงตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟัง ณ พระเชตวัน ทรงปรารภทิฏฐิชั่วของท้าวพกพรหม ทรงทราบด้
มงคลชีวิต 5 # อยู่ถิ่นที่เหมาะสม

มงคลชีวิต 5 # อยู่ถิ่นที่เหมาะสม

‘อยู่ในปฎิรูปเทส’ หมายถึง อยู่ในถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมดี เหมาะสม โดยเราสามารถเลือกถิ่นที่อยู่ที่เหมาะสม หรือทำถิ่นที่อยู่นั